Nejbližší členská schůze Elektrodružstva Praha se bude konat 14.04.2021. Text pozvánky, text návrhu nových stanov a vzor plné moci VIZ níže:

cs 2021-04-14_pozvanka.pdf (529577)

cs 2021-04-14_stanovy navr.pdf (231527)

cs 2021-04-14_vzor plna moc.doc (28160)